12-13 MAJA

              Regulamin Terenu              (Rynek)

Regulamin Imprezy Masowej (Korowód)

Regulamin Terenu Imprezy RzJ 2023

Regulamin Imprezy Masowej 

Klauzula informacyjna organizatora

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów

Oświadczenie opiekuna uczestnika poniżej 16 lat

Oświadczenie opiekuna uczestnika 16-18 lat