10-11 MAJA

KOROWÓD

Korowód Rzeszowskich Juwenaliów to barwna tradycja już od wielu lat. Podczas przemarszu w kierunku Miasteczka Akademickiego Politechniki studenci mają okazję zaprezentować swoje wyjątkowe pojazdy – mogą to być pojazdy zabytkowe, niesłychanie rzadko spotykane na drogach lub po prostu kreatywnie ozdobione! Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia kierowcy!