10-11 MAJA

Regulamin

Regulamin rozdania Juwenaliowe Love Organizatorem rozdania są Rzeszowskie Juwenalia. Organizator oświadcza, że rozdanie nie jest w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane ani powiązane z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w rozdaniu, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Rozdania. Zadaniem jest wymyślenie miłosnego hasła reklamowego lub dla firmy Jubiler Jaracz. Nagrodą w rozdaniu jest Voucher na zakup biżuterii firmy Jubiler Jaracz o wartości 700 zł ( siedemset złotych). Rozdanie trwa do 19.05.2024 roku Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20. 05.2024 roku.