10-11 MAJA

Osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść na teren Rzeszowskich Juwenaliów bez kolejki są proszone o kierowanie się do bramy nr 1 (kwadrat G6 na mapie) i znajdujących się tam kas. Zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i osoby wspierające zobowiązane są do zakupu biletów.

Na terenie Rzeszowskich Juwenaliów w każdej strefie sanitarnej będą się znajdować kabiny dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Organizatorzy Rzeszowskich Juwenaliów przygotowali specjalne miejsce z widokiem na scenę główną dla osób ze szczególnymi potrzebami, które zaznaczono na mapie (kwadrat H5).

Zasady funkcjonowania podestu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  1. Celem miejsca jest zapewnienie komfortu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  2. Podest oznaczony jest piktogramami ze znakiem osób z niepełnosprawnościami.
  3. Wejście na podest jest dostępne po uprzednim okazaniu legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności pracownikowi agencji ochrony przy wejściu na podest.
  4. Każdemu uczestnikowi wydarzenia ze specjalnymi potrzebami może towarzyszyć tylko jedna osoba wspierająca.
  5. Dla osób przebywających na podeście dostępna jest kabina sanitarna znajdująca się obok wejścia.
  6. Osoby znajdujące się na podeście dla osób ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są do stosowania się poleceń pracowników agencji ochrony.
  7. Zabrania się wnoszenia alkoholu.