ZostaAi?? czAi??Ai??ciAi?? JuwenaliA?w i twA?rz je razem z nami!

Wielkimi krokami zbliA?a siAi?? 25. edycja Rzeszowskich JuwenaliA?w. Ai??Jak co roku najwiAi??ksze studenckie Ai??wiAi??to nie odbyAi??oby siAi?? bez Waszej pomocy.

JeAi??li chcesz razem z nami uczestniczyAi?? w tworzeniu Najlepszych JuwenaliA?w w Polsce ai??i?? ZgAi??oAi?? siAi?? do nas!

 

Dlaczego Warto?

wspA?Ai??organizujesz imprezAi?? w ktA?rej uczestniczy ponad 100 tys. ludzi,
poznajesz organizacjAi?? JuwenaliA?w od Ai??rodka,
masz moA?liwoAi??Ai?? nawiAi??zania kontaktu z ludA?mi peAi??nymi pasji i zaangaA?owania oraz otrzymujesz Juwenaliowe gadA?ety.

Cost of antabuse

Nie zwlekaj zapoznaj siAi?? z zadaniami wolontariuszy i doAi??Ai??cz do nas!

 

Poszukujemy osA?b chAi??tnych do wspA?Ai??pracy w ramach:

 

Juwenaliowej SAi??uA?by Informacyjnej

Wolontariusze udzielajAi?? informacji i pomocy uczestnikom imprezy podczas Juwenaliowych Ai??koncertA?w.
Informacje te bAi??dAi?? obejmowaAi??y m.in. szczegA?Ai??y odnoAi??nie planu koncertA?w i wydarzeAi??, rozmieszczenia poszczegA?lnych atrakcji znajdujAi??cych siAi?? na miasteczku akademickim oraz ich dostAi??pnoAi??ci.
SAi??uA?ba Informacyjna bAi??dzie rA?wnieA? w staAi??ym kontakcie z Biurem Juwenaliowym i Sztabem Organizacyjnym w celu przekazywania informacji o ewentualnych problemach oraz zaistniaAi??ych przeszkodach, aby moA?liwe byAi??o jak najszybsze ich wyeliminowanie.
Miejscem dziaAi??ania bAi??dzie teren Rzeszowskich JuwenaliA?w czyli miasteczko Politechniki Rzeszowskiej.

 

Zabezpieczenia Korowodu

Wolontariusze zabezpieczajAi??cy KorowA?d bAi??dAi?? utrzymywali porzAi??dek, dyscyplinAi?? oraz bAi??dAi?? dbali o uczestnikA?w przemarszu ulicami miasta. Tak, aby kaA?dy uczestnik czuAi?? siAi?? bezpiecznie, a sam KorowA?d barwnie i radoAi??nie reprezentowaAi?? kulturAi?? studenckAi??.
Ochotnik powinien trzeA?wo i natychmiast reagowaAi?? i zapobiegaAi?? wszelkim moA?liwymAi??niebezpieczeAi??stwom, ktA?re mogAi?? wyniknAi??Ai?? w czasie parady.

 

Zapewniamy:

  • juwenaliowAi?? koszulkAi?? odpowiedniAi?? do kaA?dej sekcji,
  • certyfikat potwierdzajAi??cy odbyty wolontariat,
  • gadA?ety juwenaliowe,
  • ai??zstudencki zestaw grillowyai???

 

Zaliczenie praktyk:

Dla studentA?w drugiego roku BezpieczeAi??stwa wewnAi??trznego oraz ZarzAi??dzania Politechniki Rzeszowskiej istnieje moA?liwoAi??Ai?? zaliczenia praktyk na podstawie certyfikatu potwierdzajAi??cego odbyty wolontariat.