Na terenie Rzeszowskich Juwenaliów 2022 będzie znajdować się strefa dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia na teren jej teren uprawnia ważna legitymacja, którą należy okazać przy wejściu. Strefa została ulokowana po prawej stronie sceny głównej, gdyż jest to teren płaski nie wymagający przekraczania wysokich progów, krawężników i innych przeszkód. Wejście do niej jest możliwe od strony ulicy Emilii Plater. Na terenie strefy będzie znajdować się także dodatkowe stoisko gastronomiczne.