Cheap clarina ospina
W tym roku po raz kolejny na Rzeszowskich Juwenaliach stworzyliAi??my specjalnie dla Was wygrodzonAi?? strefAi?? dla osA?b niepeAi??nosprawnych. KaA?da osoba niepeAi??nosprawna po wczeAi??niejszej weryfikacji formularza bAi??dzie wraz z opiekunem uprawniona do wstAi??pu na strefAi?? wyznaczonAi?? przez OrganizatorA?w w czasie trwania koncertA?w podczas tegorocznych Rzeszowskich JuwenaliA?w 2018 odbywajAi??cych siAi?? w dniach 10-12 maja 2018 roku.

WypeAi??nienie przez PaAi??stwa poniA?szego formularza bardzo uAi??atwi nam pracAi?? i pozwoli nam poznaAi?? PaAi??stwa potrzeby. Wszystko tworzymy w taki sposA?b, aby kaA?dy miaAi?? moA?liwoAi??Ai?? dobrze i bezpiecznie bawiAi?? siAi?? na Rzeszowskich Juwenaliach ai??i?? odbywajAi??cych siAi?? na Ai??Miasteczku Akademickim Politechniki Rzeszowskiej. Ze wzglAi??du na ograniczone miejsce – liczba osA?b przebywajAi??cych w specjalnie stworzonej strefie jest ograniczona.

Prosimy o zapoznanie siAi?? z Regulaminem oraz wypeAi??nienie i przesAi??anie formularza.

Z osobami, ktA?re wypeAi??niAi?? poniA?szy formularz bAi??dziemy kontaktowaAi?? siAi?? poprzez e-mail lub telefonicznie.

ZgAi??oszenia przyjmowane bAi??dAi?? do 8.05.2018 roku.

Rgulamin Strefy dla niepeAi??nosprawnych
Formularz zgAi??oszeniowy

W razie pytaAi?? prosimy o kontakt:
Damian LeszczyAi??ski
damianleszczynskipl@gmail.com
tel. 883 600 999