Biuro Rzeszowskich Juwenaliów

ul. Akademicka 1/23
35-084 Rzeszów
D.S. „Promień”

e-mail: juwenalia@ssprz.pl

tel. 17 865 1357
tel. 17 865 1661